Homeopathie

WikipediA: Homeopathie (Oud Grieks: ?µ????, homoios, gelijksoortig en p????, pathos, lijden of ziekte) is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843). De homeopathische behandeling bestaat in het voorschrijven van homeopathica, extreme verdunningen van stoffen die dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen.

 

Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843) uit Meissen Oost Duitsland        is de grondlegger van de Klassieke Homeopathie. Homeopathische middelen werken volgens het zogeheten gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen. Gebleken is dat op die manier het lichaam geholpen wordt het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Eigenlijk  geneest het lichaam zichzelf! Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt dus niet de symptomen van een ziekte maar geeft het lichaam 'een zetje in de rug' om zichzelf en van binnen uit te genezen.   

 

 

Bijna alle, ook gewone, geneesmiddelen zijn oorspronkelijk afkomstig van planten. Bij reguliere medicijnen haalt de fabrikant de meest werkzame stoffen uit die planten of maakt ze chemisch na. Hierdoor werken die stoffen misschien wel sterker, maar geven ze ook vaak bijwerkingen. Proefondervindelijk bleek dat het verdunnen en schudden van de homeopathische producten de geneeskracht versterkt en de schadelijke werking juist wegneemt. Dit proces noemen wij tegenwoordig 'potentiëren', krachtiger maken.

 

 

Homeopathische geneesmiddelen zijn afkomstig van mineralen, planten of dierlijke producten - dus ze zijn puur natuur. Allemaal zijn ze getest op mensen, uiteraard in een veilige dosering. Dierproeven zijn dus niet nodig! Omdat sommige stoffen in een normale dosering gevaarlijk kunnen zijn, is Hahnemann zijn geneesmiddelen gaan verdunnen en schudden. Hij noemde dat 'potentiëren', krachtiger maken. In de praktijk bleek namelijk dat door het potentiëren de schadelijke bijwerkingen verdwenen en de genezende stimulans juist toenam! Dit verdunnen en schudden gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties). Homeopathische geneesmiddelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven. Melksuikerkorrels of -tabletten worden daartoe in de gepotentieerde, geneeskrachtige vloeistof gedrenkt.

 

Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen precies werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen actief zijn en dat een homeopathische behandeling een genezend effect kan hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby´s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) bij wie het placebo effect (dat je geneest omdat je gelooft dat je een goed medicijn hebt) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die homeopathie gebruiken. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als de persoon daar gevoelig voor is. Het gaat er dus om dat de arts het juist middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt, gedraagt het middel zich als katalysator van het eigen afweersysteem van de persoon in kwestie. Zodat de persoon uiteindelijk op eigen kracht geneest.